สนง.ป.ป.ช. แจ้งปรับเปลี่ยนวันยื่นข้อเสนอฯ สำหรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการเฝ้าระวับสถานการณ์ทุจริตฯ จากวันที่ 20 พ.ค. 67 เป็นวันที่ 15 พ.ค. 67

ฮิต: 79

อ้างถึง หนังสือ ปช. 0008/43