ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีสุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

ฮิต: 304

          ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีสุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 The 2nd Conference on Health Technology of Thailand: HTCON2022 “ประเทศไทยกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลทางการแพทย์” (รูปแบบออนไลน์)

ลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่\

🌐 https://www.thaihta.org/htcon2022/?cont=home 

⚠️ส่งผลงาน จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565⚠️

⚠️ประกาศผล วันที่ 19 มิถุนายน 2565⚠️


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ หวังคำ
📞 02 - 555 -2000 ต่อ 4404  (ในวันเวลาราชการ)