ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับการวิจัยทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ”

ฮิต: 314

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับการวิจัยทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยในภาคกลาง ” ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Online Zoome Meeting ID: 989 1074 3423 Passcode: 357096 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://link.bsru.ac.th/fpg สอบถามได้ที่ อ.ดร.ธนิดา สุจริตธรรม โทร. 098-825-5278