"ศ.นิพนธ์" คว้ารางวัลเหรียญทองในเวทีระดับนานาชาติ SIIF 2022 กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ฮิต: 197

"ศ.นิพนธ์" คว้ารางวัลเหรียญทองในเวทีระดับนานาชาติ SIIF 2022 กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

 

ศ.ดร.นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นักวิจัย มจพ. คว้ารางวัลเหรียญทอง จากเวทีระดับนานาชาติ การประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน “Seoul International Invention Fair 2022 (SIIF 2022)” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำนักวิจัยและผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติงาน “Seoul International Invention Fair 2022 (SIIF 2022)” ที่จัดขึ้นโดย Korea Invention Promotion Association (KIPA)  เมื่อวันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2565 ณ Coex Convention & Exhibition Center กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยผลงานเรื่อง ดีเอ็นเอไมโครอะเรย์สำหรับตรวจวัดชนิดจุลินทรีย์บำบัดซัลไฟด์และการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้อง (DNA microarray for identification of sulfur oxidizing bacteria (SOB) and their associated gene expression.) ของ ศ.ดร.นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล และ ดร.เสาวลักษณ์ เฮ้าสกุล แห่งภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แสดงความโดดเด่น สามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) จากเวทีดังกล่าว พร้อมได้รับรางวัลพิเศษจาก Massasei Women’s Charitable Association ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย โดย วช. กำหนดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ SIIF 2022 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ต่อไป

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักวิจัยที่สร้างสรรค์ผลงานที่ทรงคุณค่า และขอขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในเวทีระดับนานาชาติครั้งนี้