ส.เทคโนโลยีจิตรลดา ขยายเวลาส่งบทคัดย่อ/บทความ ในงาน iSTEM-Ed2021

ดู: 32

โครงการ  : ขยายเวลาการส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International STEM Education Conference (iSTEM-ed2021)

ระยะเวลาจัดงาน : 10-12 พ.ย. 2564

สถานที่ : รร. อมารี พัทยา จ.ชลบุรี

ส่งบทความ/บทความ : 30 ก.ค. 2564

website : http://istem-ed2021.istem-ed.com