ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาร ขอเชิญส่งบทความร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ

ดู: 33

โครงการ : การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคสุรินทร์ ครั้งที่ 12

ระยะเวลา : 16-17 ก.ย. 2564

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาร วิทยาเขตสุรินทร์

ส่งบทความ : ถึง 31 ก.ค. 2564

website : https://rd.surin.rmuti.ac.th/rsnc2021