เชิญร่วมสัมมนาพิเศษ "นวัตกรรมระบบราง" ใน RI2C2021 - VirtualConference

ดู: 101

เชิญร่วมสัมมนาพิเศษ "นวัตกรรมระบบราง" ใน RI2C2021 - VirtualConference

เชิญเข้าร่วม Special Session ด้านนวัตกรรมระบบราง Innovative Railway Session ร่วมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Keynote Speaker Prof. Gemmina Di Emidio จาก Ghent University, Belgium และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2021 Research, Invention, and Innovation Congress  (RI2C 2021)” - Virtual Conference 

2 กันยายน 2564  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

ที่ http://conference2021.ri2c.org/

ติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://ri2c.org/

 

 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ