กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ

ฮิต: 315

หน่วยงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เรื่อง : ขอเชิญ เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นวิทยากร (Train the Trainer) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรของไทยเรื่อง Solar Rooftop PV

วันที่ : ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2565