• ประกาศ รายชื่อผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนฯ งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. 2561

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง)

 

read

 

ประกาศผลรางวัลโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561 วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561

ประกาศผลรางวัลโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561

วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561

ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more...