Recent News

21 มิถุนายน

ประกาศ สวท. ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

21 มิถุนายน

เชิญเข้าร่วมชมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2567

12 มิถุนายน

สน.คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาโครงการ พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศโลก ยื่นข้อเสนอในวันที่ 14 มิ.ย. 67