โอนเงินทุนนักวิจัย 22 พฤศจิกายน 2562

โอนเงินทุนเข้าบัญชีสหกรณ์ วันที่ 22 พ.ย. 62
1. อาจารย์ณิชารีย์ วิสุทธิแพทย์ ทุนรุ่นใหม่ ปี 59
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ ทุนทั่วไป ปี 60