กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มผงสำเร็จรูปจากข้าวหอมมะลิและข้าวสีเสริมเปปไทด์สกัดจากรำข้าว

กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มผงสำเร็จรูปจากข้าวหอมมะลิและข้าวสีเสริมเปปไทด์สกัดจากรำข้าว

KEY INFORMATION

TECHNOLOGY CATEGORY: วิทยาศาสตร์การอาหาร
TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL): TRL4 องค์ประกอบที่สำคัญได้ถูกสาธิตในระดับห้องปฏิบัติการแล้ว
RESEARCHER TEAM: รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ

TECHNOLOGY OVERVIEW

ผลิตภัณฑ์เป็นผงชงที่มีเปปไทด์ซึ่งมาจากกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีเอนไซม์ในการสกัดโปรตีนสายสั้นจากรำข้าว  จากนั้นจึงนำเปปไทด์สกัดมาเป็นส่วนผสมในผงชงพร้อมดื่มที่ทำมาจากข้าวหอมมะลิขาว ไรซ์เบอรรี่ ข้าวสินเหล็ก ซึ่งเป็นผงข้าวที่ละลายน้ำง่ายจากกระบวนการทำแห้งด้วยลูกกลิ้งร้อน

TECHNOLOGY FEATURES & SPECIFICATIONS

ผลิตภัณฑ์เป็นผงชงพร้อมดื่มที่มีส่วนผสมของเปปไทด์

Share:

OTHER