ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอิมัลชันผสมรำข้าว

ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอิมัลชันผสมรำข้าว

KEY INFORMATION

TECHNOLOGY CATEGORY: วิทยาศาสตร์การอาหาร
TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL): TRL3 เป็นการพิสูจน์หรือตรวจสอบแนวคิดโจทย์วิจัยที่ตั้งไว้
RESEARCHER TEAM: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา

TECHNOLOGY OVERVIEW

ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอิมัลชันผสมรำข้าว

TECHNOLOGY FEATURES & SPECIFICATIONS

นักวิจัยมีเป้าหมายในการใช้งานในระดับห้องปฏิบัติงานเพื่อขายสูตรให้กับผู้ประกอบการเพื่อนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป

Share:

OTHER