อุปกรณ์ขับไล่นกด้วยความถี่อัลตราโซนิคและไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง

อุปกรณ์ขับไล่นกด้วยความถี่อัลตราโซนิคและไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง

KEY INFORMATION

TECHNOLOGY CATEGORY: อิเล็กทรอนิกส์
TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL): TRL6 การทดสอบในสภาวะเลียนแบบใกล้เคียงสภาวะจริงแล้วได้ผลตามที่คาดหวัง
RESEARCHER TEAM: อาจารย์วิทยากรณ์ บ่อชน

TECHNOLOGY OVERVIEW

เป็นการพัฒนาและต่อยอดอุปกรณ์ขับไล่นกพิราบในรูปแบบเดิมที่เคยมีผู้คิดค้นและผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายทางการค้าแล้วในปัจจุบันแต่ยังมีข้อบกพร่องหลายประการโดยใช้เทคนิควิธีใหม่ที่ยังไม่เคยมีผู้คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้น นั่นคือการใช้ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง (High voltage direct current) ด้วยวิธีการของวงจรเรียงกระแสชนิดเต็มคลื่นแบบบริดจ์ วงจรอินเวอร์เตอร์ และวงจรทวีแรงดัน ใช้คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวงจรดังกล่าวมาต่อรวมกันเพื่อประกอบขึ้นเป็นวงจรรวมที่มีแรงดันไฟฟ้ามากกว่าหนึ่งพันโวลต์ เพื่อนำไปใช้ในการขับไล่นกพิราบและนกกระจอกตามสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน โรงเรียน โรงงาน โรงอาหาร หรือสถานที่อื่น ๆ

TECHNOLOGY FEATURES & SPECIFICATIONS

นักวิจัยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังภาคเอกชนในลักษณะการขายอนุสิทธิบัตรในการใช้งานเชิงพาณิชย์

Share:

OTHER