สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา มจพ. รับบริการให้คำปรึกษาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และตรวจสอบเอกสารการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ฟรี!

ตารางการให้บริการประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567

วันที่ 17-18, 24 ก.ค. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.
ให้บริการผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom meeting Meeting ID: 301 074 3168 Passcode: 294038

วันที่ 31 ก.ค. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.
ให้บริการ ณ ห้องสำนักงาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชั้น 8 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดจองวันและเวลาในการรับบริการแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ !!โดยลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3HnOUQw