สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่จากแก่นตะวัน

สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่จากแก่นตะวัน

KEY INFORMATION

TECHNOLOGY CATEGORY: วิทยาศาสตร์การอาหาร
TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL): TRL4 องค์ประกอบที่สำคัญได้ถูกสาธิตในระดับห้องปฏิบัติการแล้ว
RESEARCHER TEAM: รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ

TECHNOLOGY OVERVIEW

          การผลิตอาหารเยลลี่ที่มีไฟเบอร์สูงจากแก่นตะวัน

TECHNOLOGY FEATURES & SPECIFICATIONS

การแปรรูปโยเกิร์ตเป็นผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตแห้ง

Share:

OTHER